Đang Thực Hiện

127075 Joomla Compoment from PHP

I have a script that needs to be converted into a compoment.

its pretty simple script, it has a small db.

I have a LOW buget for this project dont bid, high...

Thank YOU!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: compoment, low bid php script, converted php, joomla script project, joomla project bid script, converted joomla

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Tucson, United States

ID dự án: #1873243