Đang Thực Hiện

154065 Joomla fix needed...

Hi,

I installed this Joomla Mindmap

[url removed, login to view],com_mtree/task,viewlink/link_id,1054/Itemid,35/

into my webtools directory in this site.... [url removed, login to view]

I changed the absolute path in this file to point to my Joomla [url removed, login to view] file...

public_html/webtools/JoomlaMindmap/[url removed, login to view]

But somehow I am not able to get the mindmap to work here...

[url removed, login to view]

Ted

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, PHP

Xem thêm: ted-com, ted, mindmap, joomla file directory, 1054 php, 1054, configuration needed, site ted, joomla work needed, itemid fix, ted site, component needed joomla, joomla configuration fix, component configuration, fix joomla component, joomla php component, ted joomla, joomla ted, php fix needed, directory fix, needed php file, point joomla, mindmap php, joomla site needed, joomla point component

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) Sweden

Mã Dự Án: #1900248

Đã trao cho:

developlogic

See Pmb.

$30 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1