Đã hoàn thành

4031 Joomla Mosets modification

The project flowchart and description is attached Please read carefully, and bid only if you are sure to do this work exactly the same as required, and in time, by September 1.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL, PHP

Xem thêm: flowchart, project flowchart, required description joomla, required php joomla, flowchart php project, bid bid flowchart, php flowchart, flowchart php, mosets modification, mosets , joomla mosets

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Baku, Azerbaijan

Mã Dự Án: #1754900

Đã trao cho:

dklementjev

I can do it by the sepember 1st.

$360 USD trong 12 ngày
(56 Đánh Giá)
5.6