Đóng

Joomla Programmer to fix bugs

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $250 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

An edit function is not working on my website.

When I click on the 'save' button, all data get cleared and cannot be saved. I will need someone to fix this!

Although this is a small issue but you will need a strong background in Joomla as the website is complicated.

Don't bid if you're this type of Freelancer

If you're that kind of Freelancer that backs out frequently on project, don't bother to bid because I don't want to work with you.

If you're that kind of Freelancer that bids low but springs hidden charges on me later in the project, don't bother to bid because I don't want to work with you.

If you're that kind of Freelancer that tells me you will be able to do the project and not able to complete, don't bother to bid because I don't want to work with you.

Put it simply, I don't want to establish any long term r/s with someone who is irresponsible and/or springs hidden charges midway into the project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online