Đã hoàn thành

164474 Joomla 1 Quick Edit

Please attached screenshot.

Need the Top Menu to Stretch Wide

( Right Across from left to right)

This can already be done but main menu below is obstructing,

Main menu below is in Left module position.

Need left colum module to go under top menu and not beside.

See screenshot,

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, PHP

Xem nhiều hơn: joomla left right, module position, joomla quick edit, main menu joomla, module main menu joomla, main menu joomla top, joomla module position, quick edit php, menu top joomla, module menu joomla, joomla top menu module, menu module php joomla, joomla stretch, joomla menu top menu, joomla main menu, edit menu php, top menu module, menu module joomla, joomla position top, position joomla, top right module joomla, edit joomla top, right menu joomla, position top joomla, edit joomla top menu

Về Bên Thuê:
( 238 nhận xét ) Osaka, Japan

ID dự án: #1910665

Được trao cho:

infoliteits

Now it may be done

$5 USD trong 0 ngày
(54 Đánh Giá)
5.5