Đã hoàn thành

Joomla security

Hi

My website designer has been sacked and I am now locked out of my website I need to regain access on my admin through joomla and get new passwords etc.

Kĩ năng: Joomla, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: joomla security, php security admin, security admin, php designer joomla, joomla website security, joomla website designer php, admin access joomla, security joomla hacks, joomla update passwords com_login, remote admin access security issues, joomla website designer, crack joomla administrator passwords, joomla generate passwords, security joomla, check security joomla site, check security joomla, solaris zone security joomla

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Lochcarron, United Kingdom

ID dự án: #1159904

Được trao cho:

miroslavp

Please read PM. Thank you

£20 GBP trong 1 ngày
(34 Đánh Giá)
5.8

12 freelancer đang chào giá trung bình £24 cho công việc này

eelance

if you have cpanel or database access,i can do that.

£20 GBP trong 0 ngày
(362 Nhận xét)
6.8
mhanif

Please Check PM

£31 GBP trong 1 ngày
(108 Nhận xét)
6.2
aghazi

Please check your PMB.

£20 GBP trong 0 ngày
(50 Nhận xét)
5.9
SourceBurner

Please take a look at PMB. Regards

£30 GBP trong 0 ngày
(90 Nhận xét)
5.6
atifmajeed12

ready to do it now.

£20 GBP trong 0 ngày
(38 Nhận xét)
5.3
dungvit85

I am happy to help you. let's start.

£30 GBP trong 0 ngày
(41 Nhận xét)
4.8
shimuljan14

Please Check My >>>>>>>>>>>>PMB<<<<<<<<<<<<

£30 GBP trong 1 ngày
(17 Nhận xét)
4.7
NeverDream

Lets do it

£20 GBP trong 0 ngày
(11 Nhận xét)
4.5
meghraj27

==========QUICKLY GET IT DONE========== I can do this in only 5-10 minutes, I just want only your database access.

£20 GBP trong 0 ngày
(13 Nhận xét)
3.8
softune

Hi, Please check your PM. Thanx.

£20 GBP trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
3.5
NHT

I can handle your problem, let me know if you need my help!

£30 GBP trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0