Đang Thực Hiện

Joomla small css and footer fix -URGENT!

Some small fixes in my joomla site.

1. Use CSS to fix minor menu/link properties.

2. Add a footer at the bottom with an image

Kỹ năng: CSS, HTML, Joomla, PHP

Xem thêm: joomla css footer, footer joomla small, css minor, small link, php css bottom, fix footer, add fix, php css menu, use php joomla, joomla fix css, footer menu, fix joomla menu, php small css, css php joomla, css small joomla, php footer, joomla urgent, small fixes, css joomla footer bottom, joomla small css, urgent css, php css fix, css fix footer, joomla fix footer bottom, fix footer bottom joomla css

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) stockholm, Sweden

Mã Dự Án: #803362

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

mhanif

Let's Start. Check PM

$50 USD trong 1 ngày
(139 Đánh Giá)
6.2
gyanverma

please check pm

$30 USD trong 0 ngày
(71 Đánh Giá)
5.1
shdkpr2008

Ready ! Check PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
3.1