Đã hoàn thành

97366 Joomla Template Updates

Hello,

I have a joomla template that needs updating. Please see the attached images. One is titled "OLD" and one is titled "NEW".

I will provide all new content (flash file, graphics, etc.) that are needed for the updates.

Thanks,

Grant

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: updates, joomla updating, php grant, content updates, file joomla template, updating joomla content, joomla template file, php joomla flash, joomla updates, flash php joomla, flash file joomla template, content php joomla, updating joomla, updating template joomla, updating flash file, php flash template joomla, content flash template, template joomla flash, updating joomla template, flash joomla template

Về Bên Thuê:
( 274 nhận xét ) Tucson, United States

ID dự án: #1843533

Được trao cho:

joomxpertsl

Ready to start the job!

$75 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0