Đã hoàn thành

163913 Joomla Upgrade 1.0.11 - 1.0.13

Need someone to quickly upgrade our Joomla site from version [url removed, login to view] to [url removed, login to view]

Only bid if you have done Joomla upgrade before.

Must do secure backup before upgrade.

Budget $10

Escrow,

Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL, PHP

Xem thêm: joomla upgrade, joomla php upgrade, joomla secure, secure joomla, secure joomla site, joomla upgrade bid, joomla upgrade version, escrow joomla, upgrade php joomla, backup joomla, joomla escrow, joomla site upgrade, joomla backup, upgrade joomla joomla, upgrade joomla php, upgrade joomla site

Về Bên Thuê:
( 238 nhận xét ) Osaka, Japan

Mã Dự Án: #1910104

Đã trao cho:

rstanca

Available right now

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0