Đã hoàn thành

Link to page

create new links can refer to pages within the website. [url removed, login to view] links to pages as if they are to the 3 [url removed, login to view] without www does not work

Kỹ năng: CSS, HTML, Joomla, PHP

Xem thêm: refer link, link within page joomla, scop work create web page, work scope create website, create website intro page, create website registration page, locate website page google com, create website holding page, create website entrance page, create website link current users name, create website admin page, create website landing page

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Alcora, Spain

Mã Dự Án: #1712471

Đã trao cho:

mrlonganh

Hi,I'm ready to help you now.

€30 EUR trong 1 ngày
(106 Đánh Giá)
6.2

6 freelancer đang chào giá trung bình €88 cho công việc này

Omiloparmenos

Ready to work on your project

€40 EUR trong 1 ngày
(73 Đánh Giá)
6.0
bazzinfotech

*************************************** Please Check PMB for more details.Thanks. ****************************************

€30 EUR trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.8
phpmysqlcss3

hi sir im seriously want to do in your job.

€30 EUR trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
2.7
markvy

Hi, Plz check PMB

€200 EUR trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
2.6
NaeemNajmi

plz check your pm

€200 EUR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0