Đã hoàn thành

Manage track section fixing errors

fix the errors in the admin section for managing tracks

• Search.

• Sorting

• Edit form

Kĩ năng: Joomla, PHP

Xem nhiều hơn: errors, c++ errors, c errors, fix search joomla, joomla edit form, fixing form, sorting joomla, tracks joomla, edit search joomla, php admin section, fix joomla search, section search joomla, joomla section search, search joomla section, search section joomla, section joomla, section, joomla sorting, fix joomla errors, edit errors

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Gander, Canada

ID dự án: #896435

Được trao cho:

cristalmedia

Hi Slue. This is our offer

$30 USD trong 0 ngày
(45 Đánh Giá)
5.5

7 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

SigmaVisual

We can help in your project, please check PMB and our ratings/reviews to get idea of our experience.

$250 USD trong 7 ngày
(245 Nhận xét)
7.9
psenthilkumar

Expert Here! Please Check Inbox!

$30 USD trong 1 ngày
(145 Nhận xét)
7.5
AStonetech

I could all the errors with in the track section. Lets start and get this fixed.

$30 USD trong 1 ngày
(139 Nhận xét)
6.5
Emadhal

whats the error?

$50 USD trong 1 ngày
(51 Nhận xét)
5.8
sunrei

Hi. Please check PM for details.

$50 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.8
mmopro

Check PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(11 Nhận xét)
3.6