Đang Thực Hiện

147528 I need trasfer db dolphin to

I need to trasfer the database on [url removed, login to view] script is dolphin boonex to [url removed, login to view] this is a new version of dolphin it's simple job for 10$

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CMS, Joomla, MySQL, PHP, SQL

Xem thêm: dolphin, joomla chat script, simple php chat script, simple chat php script, version dolphin, dolphin version, dolphin php simple, php simple chat script, simple chat script php, simple script php chat, need love, need simple chat script, chat simple joomla, script dolphin, simple joomla chat, joomla simple chat, boonex dolphin joomla, joomla database version, job db, free simple chat, free script dolphin, free php joomla chat, boonex dolphin script, boonex dolphin job, joomla free chat

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) catania,

Mã Dự Án: #1893707

Đã trao cho:

rajivmehta85

Ready to start

$6 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0