Đang Thực Hiện

147528 I need trasfer db dolphin to

I need to trasfer the database on [url removed, login to view] script is dolphin boonex to [url removed, login to view] this is a new version of dolphin it's simple job for 10$

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS, Joomla, MySQL, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: s+db, dolphin, joomla chat script, simple php chat script, free simple php chat script, simple chat php script, version dolphin, dolphin version, dolphin php simple, php simple chat script, simple chat script php, simple script php chat, need love, need simple chat script, chat simple joomla, script dolphin, simple joomla chat, joomla simple chat, boonex dolphin joomla, script joomla version version

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) catania,

ID dự án: #1893707

Được trao cho:

rajivmehta85

Ready to start

$6 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0