Đã hoàn thành

154294 Open-SEF install/config

I need Open-SEF properly installed and operating correctly on three simple Joomla sites.

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: open projects, simple open php projects, sef php, open sef, open sef, joomla open, install config, joomla simple install, config joomla, simple joomla sites, open sef joomla, sef, install opensef, opensef install, opensef joomla, joomla sef, sef joomla, sourceforge projects, joomla opensef, joomla config

Về Bên Thuê:
( 167 nhận xét ) Purleigh, United Kingdom

ID dự án: #1900477

Được trao cho:

webgobesl

[url removed, login to view] is my bussinesscard.

$50 USD trong 0 ngày
(57 Đánh Giá)
5.5