Đã hoàn thành

327917 Project for octalsystems

Hi,

last year you did a project for me (ID 1222688688)

I have updated the Jomres script and inadvertently wiped out your work!

It's my bad but can you help?

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, PHP

Xem nhiều hơn: jomres help, joomla jomres, joomla project work, jomres joomla project, jomres bad, jomres joomla

Về Bên Thuê:
( 151 nhận xét ) Nairobi, Kenya

ID dự án: #2073724

Được trao cho:

rajneeshojha

I am up for it

$65 USD trong 2 ngày
(143 Đánh Giá)
6.3