Đang Thực Hiện

Project for Sunidy HP

Project for Sunidy only. As previously agreed. Why does Freelancer make me type so many unneeded characters?

Kỹ năng: Joomla, PHP, Kiến trúc phần mềm, Virtuemart

Xem thêm: hp freelancer, php freelancer project, hp, freelancer project type fixed, cdbrad72, freelancer characters, sunidy no, make freelancer compatible vista, ppm project bids, captcha project type server, add project type bids, project type apple seeds, joomla freelancer project, characters project, sunidy

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Gibbstown, United States

Mã Dự Án: #1655613

Đã trao cho:

sunidy

As discussed, thanks.

$250 USD trong 5 ngày
(53 Đánh Giá)
6.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $275 cho công việc này

hgytjujrht

PLEASE SEE PM

$300 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0