Đang Thực Hiện

skilled and experienced programmer needed (urgent)

hi,

i need a skilled and experienced programmer to fix bugs of my site, very urgent, it is not a work of moore than 1 hour, so dont bid more than 50......more details will be delivered to selected bidder...............

Kỹ năng: Joomla, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, WordPress

Xem thêm: programmer needed php, skilled php programmer needed, moore, joomla site hour, experienced bidder, needed urgent, programmer skilled, ishtiak146, urgent needed thai translator, need skilled php programmer, fix programmer, urgent programmer, programmer urgent need, urgent needed, skilled experienced, programmer fix, urgent joomla php work, urgent fix needed, programmer work urgent, needed java experienced, hour programmer, bid programmer site, urgent delphi programmer, skills needed programmer, php programmer hour

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1610682

Đã trao cho:

keepsense13

as like previous one, i will make u happy again.........

$50 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
2.0

9 freelancer đang chào giá trung bình $66 cho công việc này

siddhu1986

Hi, experienced Web Developer. Good at tweaking/fixing sites. Kindly check PMB. Regards.

$49 USD trong 0 ngày
(205 Đánh Giá)
6.8
Miladin

Hey, I can help you out.

$50 USD trong 0 ngày
(42 Đánh Giá)
6.1
astirbytes

Hello Gentlemen, Joomla Expert Here. Please check PM

$50 USD trong 1 ngày
(70 Đánh Giá)
5.9
xpertzdevelopers

lets start..:))

$50 USD trong 1 ngày
(37 Đánh Giá)
5.9
rashidqureshi

I am Ready. Check PMB

$50 USD trong 1 ngày
(58 Đánh Giá)
5.7
X5Team

Dear sir, Please send to me your problem. I will fix it for you. I have got experience bugfix for magento, Wordpress. I think i can help you.

$45 USD trong 1 ngày
(54 Đánh Giá)
5.6
mariahefb

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
WababBaloch

I can do this.. see my PMB

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0