Đã hoàn thành

small joomla 1.5 component upgrade to 1.6 and customization

Được trao cho:

vinnpro

Please provide me this job...

$30 USD trong 0 ngày
(19 Đánh Giá)
4.7

6 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

InnovisionLab

Hi, Let the experts handle it for you, quality work in affordable price. Over 5yrs working experience in PHP/JOomla/CSS/xhtml/Ajax/jquery . Regards

$80 USD trong 1 ngày
(93 Nhận xét)
7.4
markdave

Hello [url removed, login to view] upgrade your component to [url removed, login to view]!

$200 USD trong 3 ngày
(23 Nhận xét)
6.2
coder9

Hi, Please check PMB for more details, thanks!

$30 USD trong 1 ngày
(60 Nhận xét)
6.0
atifmajeed12

Ready to do it.

$50 USD trong 3 ngày
(44 Nhận xét)
5.3
sachin134l

Hi, please check pmb. Thanks. Sachin

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0