Đang Thực Hiện

Social Network, virtuemart integration

Social Networking website with Shopping cart preferably Virtuemart:

Hi all this is simple project Jomsocial Social Networking website and members can buy products with their login, Detail will send selected bidder,

happy bids.

SANMITECK

Kỹ năng: eCommerce, Joomla, MySQL, PHP

Xem thêm: social network virtuemart, virtuemart social network, social login virtuemart, social virtuemart, virtuemart social, social network website, social login, social integration, social network members, social shopping network project, social network website project, social shopping network, simple products joomla, send cart virtuemart, shopping network, simple social, joomla shopping cart jomsocial, virtuemart jomsocial login, simple php social network, integration jomsocial, social networking project joomla, social login php, php social login, website social login, simple social networking project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Coimbatore, India

Mã Dự Án: #1043157

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

veera211

=== check your INBOX for details ===

$30 USD trong 5 ngày
(7 Đánh Giá)
2.6