Đã hoàn thành

Facebook App

I need an facebook app to do some function:

- Get friend list

- Auto publish a news on friend's wall was got

- Tag all friend when create a new note

- Auto invite on group

Max budget is $40/ $10 per module

Kĩ năng: Tự động hóa, Quảng cáo trên Facebook, HTML, JSP, PHP

Xem nhiều hơn: publish app, create news app, facebook jsp, auto wall wall, php module function, function jsp, facebook create app, need facebook auto, auto facebook need, auto invite friend group, php jsp app, friend auto, group facebook php, create function jsp, publish facebook, need app facebook, list facebook auto, facebook friend list, facebook app auto tag, facebook auto list php, auto friend facebook group, facebook group app, auto php auto facebook, create wall facebook, php facebook publish

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Ha Noi, Vietnam

ID dự án: #1056374

Được trao cho:

phpcooker

CHECK PM================>PLZ

$40 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $116 cho công việc này

herbiwer

Hi , already done a lot of work in facebook api on other freelancer websites . new here on freelancer.com

$30 USD trong 4 ngày
(47 Nhận xét)
6.3
alpesh09

Hello please check your PMB

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
chamarabuddika

check PM for example projects.

$80 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hammey555

I have a lot of experience on these projects

$230 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0