Đang Thực Hiện

Facebook App

I need an facebook app to do some function:

- Get friend list

- Auto publish a news on friend's wall was got

- Tag all friend when create a new note

- Auto invite on group

Max budget is $40/ $10 per module

Kỹ năng: Tự động hóa, Quảng cáo trên Facebook, HTML, JSP, PHP

Xem thêm: publish app, create news app, facebook jsp, php module function, function jsp, facebook create app, need facebook auto, auto facebook need, auto invite friend group, php jsp app, friend auto, group facebook php, create function jsp, publish facebook, need app facebook, list facebook auto, facebook friend list, facebook app auto tag, facebook auto list php, auto friend facebook group, facebook group app, create wall facebook, php facebook publish, auto friend facebook app, php facebook auto

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Ha Noi, Vietnam

Mã Dự Án: #1056374

Đã trao cho:

phpcooker

CHECK PM================>PLZ

$40 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
1.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $116 cho công việc này

herbiwer

Hi , already done a lot of work in facebook api on other freelancer websites . new here on freelancer.com

$30 USD trong 4 ngày
(47 Đánh Giá)
6.3
alpesh09

Hello please check your PMB

$200 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
chamarabuddika

check PM for example projects.

$80 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hammey555

I have a lot of experience on these projects

$230 USD trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0