Đóng

9131 Joomla Form Customization

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

We are looking to have some custom joomla forms created. Examples: [url removed, login to view] [url removed, login to view] Security is a concern because we have had forms hijacked. Validation is also required. Also need a multple recipient dropdown menu based form. Thank you, David Buchmueller ----------------------------------------------------

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online