Đã hoàn thành

146637 Urgent Project

Hi,

I need a urgent CSV to XLS convertor solution- should take data from a CSV file table and post it to a XLS file rearranged.

For Example if CSV File has:

First Name:

Jon

Last Name:

Doe

Home Phone:

1231231234

Property Type:

Single Family

Condo

Townhouse

Multi-Family

It should rearrange and post to XLS file in following format.

Name: First Name & Last Name from CSV fields.

Home Phone: 123-123-1234

Property Type:(Fixed values)

Single Family should post 1

Condo should post 2

Townhouse should post 3

Multi-Family should post 4

Thanks

Naseer

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, JSP, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: jon n, Urgent project, townhouse, naseer, jon, condo, phone urgent, xls data property, urgent solution, type fixed, project xls, urgent type, 1234, csv jsp, jsp csv, townhouse project, csv fixed format, csv multi, file format convertor, project xls format, php xls file, jsp xls, convertor, jsp format, doe

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét )

ID dự án: #1892814

Được trao cho:

zahmaci

i can start right now.. Regards,

$45 USD trong 0 ngày
(285 Đánh Giá)
6.8