Đang Thực Hiện

131628 Yelp Clone

Hi there,

I need a [url removed, login to view] clone, please only bid if you have a clone ready and you can demonstrate it.

Thanks,

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CMS, Javascript, JSP, MySQL, PHP

Xem thêm: yelp, yelp clone, yelp jsp, ready yelp, yelp clone php, yelp php, need yelp clone, php yelp clone, clone yelp

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1877797