Đang Thực Hiện

131628 Yelp Clone

Hi there,

I need a [url removed, login to view] clone, please only bid if you have a clone ready and you can demonstrate it.

Thanks,

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS, Javascript, JSP, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: yelp. com, yelp, yelp clone, yelp com

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1877797