Đã hoàn thành

165101 blog repair

I have a blog whose links have ceased to work. The menu pages cannot be found and the comments section doesn't work. Need this fixed asap. It is at [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Xây dựng liên kết, PHP

Xem nhiều hơn: comments section, link comments blog, building blog, blog asap, menu building, building blog php

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1911292

Được trao cho:

rajeshsonisl

Quick & Easy. Let me do it.

$20 USD trong 0 ngày
(702 Đánh Giá)
7.8