Đã hoàn thành

assistance with configuring vps apache php mysql

I require assistance configuring a linux VPS Redhat. I believe everything is installed. I just need to have the Apache talk to the PHP and have the phpmyadmin set up. I have root access and a CPX control Panel installed.

Kĩ năng: Apache, Linux, PHP

Xem nhiều hơn: vps, set up vps, linux VPS, assistance , apache php, configuring php, linux need root, apache php mysql, linux control panel apache mysql, phpmyadmin mysql, access mysql php linux, apache linux, php redhat, mysql control panel, linux php apache, mysql control panel php, apache access, linux apache mysql php, linux control panel php, linux apache php mysql, linux php mysql apache, php mysql control panel, panel linux, need vps, configuring linux vps

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) HOBART, Australia

ID dự án: #1007838

Được trao cho:

tech717

Hi, Lets start Now..

$30 USD trong 0 ngày
(205 Đánh Giá)
6.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

eelance

i can help you with that.

$50 USD trong 1 ngày
(352 Nhận xét)
6.8
phankhanh

Please check your PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(10 Nhận xét)
3.8