Đã hoàn thành

Elastix in fresh Centos Server

Install elastix 2.X in a new fresh centos server

The elastix instalation must be part:

Server A: Elastix Web Panel and Mysql

Server B: Asterisk

This proyect only in the Server A.

Regards

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Asterisk PBX, Linux, PHP, VoIP

Xem nhiều hơn: 3 fresh, Linux CentOS, install centos, fresh, elastix, centos, centos web panel, asterisk server, asterisk mysql php, install asterisk web server, install elastix server asterisk server, centos elastix, elastix php, install mysql linux centos, elastix install centos, web centos, install elastix centos, asterisk centos install, centos server elastix, web server linux centos, linux web server centos, centos php install, linux web server install, install php centos, install web centos

Về Bên Thuê:
( 276 nhận xét ) Karaikudi,TamilNadu, India

ID dự án: #1078601

Được trao cho:

Kamalkishover

Pls Check PM

$250 USD trong 5 ngày
(20 Đánh Giá)
5.0