Đã Hủy

Integrate paypal of cre loaded 6.15 of OSC

I use Cre-loaded [url removed, login to view] of OSC.I can't receive paypal ipn.

Anyone can help me?

Price: 20-30 dollars.

Kỹ năng: Linux, PHP

Xem thêm: loaded, cre, cre loaded ipn, cre php, paypal receive, anyone can, ipn paypal php, use linux, php paypal ipn, php cre, integrate paypal ipn, paypal php ipn, price integrate paypal, php ipn paypal, paypal ipn php, paypal ipn cre loaded, paypal cre loaded, osc paypal, ipn php cre loaded, ipn php, dollars paypal, help paypal, cre paypal, paypal cre, cre loaded paypal ipn

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) huaibei, China

Mã Dự Án: #41930

4 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

mistersoft

Can help you today. Thanks!

$50 USD trong 0 ngày
(392 Đánh Giá)
7.5
winit

ya i can do it

$39 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
2.6
BabyBoy06

Ready to begin, let's get started.

$30 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1
ITWorker

I have experience with paypal and i can help you.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0