Đóng

Magento Nginx server configuration for speed

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $180 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

We want our server to run more faster

Installed on our server is Nginx, fastcgi, gzip is enabled but yslow says to enable gzip.

[url removed, login to view] keep getting 504 nginx timeout- You will sort this out.

[url removed, login to view] has suddenly gone pretty [url removed, login to view] we need Memcached installed.

[url removed, login to view] Fooman Speedster

[url removed, login to view]

4.I think php fpm is already installed if not you will install this

[url removed, login to view] the mysql:you need to make some metrics about the Mysql use into your site, Slow query logs, and load average.... at the moment you have the peak of users... you can have some profiles using many tools...

6. The KPI of this project is speed and we will measure speed at the beginning and at the end of this project.

[url removed, login to view] note job is only finished if we can get atleast 25% speed increase

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online