Đang Thực Hiện

Private project : Databases fix

Fix all databases (make sure they are converted to MyISAM) and fix issues that may appear on databases (Bad SubDomain SQL query...) or phpmyadmin (Got error -1 from storage engine...)

Kĩ năng: HTML, Linux, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: fix issues, databases, fix query, php databases, phpmyadmin error, fix engine project, linux engine, bad subdomain sql, project sql query, linux sql, fix linux, project query, sql query project, bad subdomain query, bad subdomain sql query error fix, fix sql, fix bad subdomain sql query, bad subdomain sql query, php fix linux, linux fix php, fix phpmyadmin linux, fix engine, sql project query, make subdomain php, fix sql error

Về Bên Thuê:
( 111 nhận xét ) Paris, France

ID dự án: #1625797

1 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

atillafulop

Bests, Aty

$32 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
2.5