Đang Thực Hiện

Project for \"lecyberian\"

This project is specifically for lecyberian. All details are explained .. Others please do not bid on this.

Kỹ năng: Linux, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: bid linux project, post project others bid, linux project, bid visual basic project, technical details qfund project, bid web video project

Về Bên Thuê:
( 138 nhận xét ) Jersey city, United States

Mã Dự Án: #4542116

Đã trao cho:

lecyberian

As discussed.

$150 USD trong 3 ngày
(5 Đánh Giá)
3.2