Đã hoàn thành

Set up SIPURA SPA3K to work with FreePBX

Need assistance configuring the PSTN interface of SIPURA SPA3000 to work as Trunck (For outbound call)in FreePBX system. The spa-3000 is located on a different subnet than the FreePBS server and SIPURA only have a dynamic IP while FreePX with a static IP

Kĩ năng: Điện tử, Linux, PHP

Xem nhiều hơn: sipura spa3k, sipura 3000 trixbox, spa3k, sipura, sipura spa3000 freepbx, trixbox sipura, work sipura, spa 3000 freepbx, sipura setup, sipura freepbx, static interface, on call work, call work, freepbx sipura, trixbox sipura 3000 setup, setting sipura, sipura trixbox, spa3000 freepbx, spa 3000 freepbx setup, sipura spa 3000 freepbx

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Colombo, Sri Lanka

ID dự án: #286407

Được trao cho:

meral

can do it.

$50 USD trong 1 ngày
(143 Đánh Giá)
7.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

xaviermarchant

please check PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0