Đã hoàn thành

magento cron script

Được trao cho:

sureshdevi

I can do this work. Thanks, Suresh

$35 USD trong 0 ngày
(711 Đánh Giá)
7.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $51 cho công việc này

eelance

i can make that for you.

$30 USD trong 1 ngày
(355 Nhận xét)
6.8
mmysoft

I confirm ON TIME & QUALITY. Let to start. Thanks.

$40 USD trong 1 ngày
(14 Nhận xét)
4.3
realmageworks

Hi, My name is Zig. I am a 2 year experienced developer from Romania I can help you on creating an extension that will add this cron job into your Magento installation. With respect, Zig

$100 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
1.9