Đang Thực Hiện

Magento PHP expert for writing few lines of code

I need a magento and php expert who can write few lines of code for me very urgently , mostly 30 mins work , please only php experts bid who work in magento .

Kỹ năng: eCommerce, Magento, MySQL, PHP

Xem thêm: writing lines, writing in code, php code for, code writing code, code writing, php expert code writing, php writing, Magento PHP, writing code, expert writing, can write magento code, write lines php code, magento write code, php expert need, php expert code, magento php code, need php expert , lines code, Writing expert, writing experts, code magento, magento code, bid php experts, magento code php, work magento php

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) New Delhi, India

Mã Dự Án: #1071086

Đã trao cho:

vnsoftsolution

Magento expert here. Please check your PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
3.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

iclicknetwork

Please check my PMB

$30 USD trong 0 ngày
(63 Đánh Giá)
6.6
kopila123

please view pm

$30 USD trong 1 ngày
(135 Đánh Giá)
6.4
haijerome

Hi i can do this for you !!! Lets start :-) Kindly check your PMB !!!

$30 USD trong 0 ngày
(37 Đánh Giá)
5.4