Đã hoàn thành

simple Matlab programming

Hi, i am doing a mini school project on controlling a RC car using real time image on matlab. basically just taking a real time video of the floor plan, detect the position of the RC car, then when the user clicks on the video image, matlab sends a command to move the car to the desired position.

Kĩ năng: Matlab and Mathematica, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: programming car matlab, video programming, matlab floor, matlab video, matlab], matlab, Matlab Programming, MATLAB image, matlab c#, detect car, simple mini project, project matlab image, car video, programming mini project, simple project using matlab, simple school php project, project matlab simple, php matlab, command programming, matlab php, school project using php, programming project school, programming school, video detect, programming time

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #1034580

Được trao cho:

adysa

pls see my PM

$100 SGD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
1.7

7 freelancer đang chào giá trung bình $214 cho công việc này

RotorProgrammer

Please see PMB.

$100 SGD trong 5 ngày
(45 Nhận xét)
6.3
bchandra1955

Thanks for the invitation, Yes very good concept and can be impletented, See INBOX

$250 SGD trong 45 ngày
(72 Nhận xét)
5.9
tutorapex

hi pls check PM ready to start

$450 SGD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
4.3
superucheny

Hello! I'll do this. Please, give more details.

$50 SGD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.9
ammarsaleem01

Hi, Im ready for the project. May I know the details in regards to the implementation required in the project.

$250 SGD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
1.6
MasterOnur

Please check your PM:

$300 SGD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0