Đang Thực Hiện

134368 Migrate Erol to OScommerce

Need to migrate an Erol v4 store to Oscommerce asap.

Need an Erol Access DB imported into the osc mysql DB structure

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Ideally like to develop an on-going relationship with an OScommerce specialist in developing the newly migrated store.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access, MySQL, PHP

Xem thêm: mysql specialist, migrate php, migrate mysql, erol, access migrate, need microsoft access specialist, mysql osc, need php specialist, microsoft access specialist, oscommerce migrate, migrate osc, osc migrate, oscommerce develop, specialist php mysql, structure oscommerce, migrate oscommerce php, migrate oscommerce, osc access, php migrate mysql, osc specialist, access mysql relationship, osc mysql, oscommerce access, microsoft access mysql, oscommerce structure

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Hemel Hempstead, United Kingdom

Mã Dự Án: #1880540

Đã trao cho:

ralviz

I will setup everything, transfer your Erol db and site layout to Oscommerce.

$250 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0