Đã hoàn thành

138980 More timesheet mods

Cannot ever type a good description in this box, so attached!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access, PHP

Xem nhiều hơn: access timesheet timesheet, timesheet access, access timesheet, timesheet php, php timesheet

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét ) Aviemore, United Kingdom

ID dự án: #1885154

Được trao cho:

goodlancer

details is msn

$150 USD trong 3 ngày
(51 Đánh Giá)
4.8