Đang Thực Hiện

Project for honeypotant

We need some Skills

MobilePhone, Iphone, C++,PHP, Software Architecture

let's discuss on PM

regards

Kỹ năng: Lập trình C++, iPhone, Mobile App Development, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: honeypotant, project architecture, mobile software project, mobilephone, project site architecture, project software architecture, mobile iphone project, project software iphone, project clientserver architecture, iphone 320

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) kuala lumpur, Germany

Mã Dự Án: #1730092

Đã trao cho:

honeypotant

Hi, I am ready for you. Regards.

$610 USD trong 7 ngày
(22 Đánh Giá)
4.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $653 cho công việc này

yasirqazi

hi i am expert at php ,css and c++ i can do this

$600 USD trong 10 ngày
(4 Đánh Giá)
2.7
Alokprasadyadav

THANKS FOR THE PROJECT

$750 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0