Đang Thực Hiện

Install SSL and Google Analytics (OFS)

We would like to install a SSL certificate and Google Analytics Code and an Excel reporting tool - [url removed, login to view]

Kỹ năng: HTML, MODx, MySQL, PHP

Xem thêm: excel certificate, certificate excel, ssl, ssl certificate, install ssl, google reporting, php reporting tool, ssl php, install certificate, google certificate, ssl certificate install, ssl install, php certificate, reporting tool, modx php, certificate php, reporting google, sevendesign, ssl code, php modx, php install ssl, php install certificate, install ssl certificate php, install ssl certificate, php reporting excel

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) Rosenberg, United States

Mã Dự Án: #1057422

Đã trao cho:

powertech

Thank you!

$50 USD trong 1 ngày
(57 Đánh Giá)
6.4

6 freelancer đang chào giá trung bình $81 cho công việc này

itamarjp

this price is only for setting up ssl cert. for this price I will provide the ssl cert for your domain.

$50 USD trong 0 ngày
(37 Đánh Giá)
4.8
StefanNET

I can do this, I already did this numerous times.

$35 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
3.3
cubewebsoln001

We offer Very fair and very competitive rates with high quality of work with 100% work accuracy please check your PM

$100 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
adhourasystems

Please check your PMB

$150 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
GoldenEye008

Hello. Would you check PM? Thanks.

$99 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0