Đã Đóng

PHP MySQL management system

Need a programmer who has a good knowledge of PHP and MySQL to develop a management tool for a London based techy company. Enquiries welcome

Kĩ năng: HTML, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Thiết kế trang web

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

ID dự án: #16873735