Đang Thực Hiện

additional project work

further work required on a previous project.

please do not bid. previous freelancer to complete the work.

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: previous freelancer, php mysql freelancer required, mysql project work, freelancer project complete, previous work, complete project mysql, epoch80, bid project freelancer, required freelancer work, project work php, work required, bid project work, online bid work project, php project work, database work project, solid work project, project freelance bid moon, feed cost work project

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Gold Coast, Australia

Mã Dự Án: #1682089

Đã trao cho:

InovebTeam

As we discussed. Thanks!

$100 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

nobelsolution

hi. i am ready to work. please give me details

$150 USD trong 5 ngày
(12 Đánh Giá)
4.2