Đã hoàn thành

145925 Admin password reset

I have a helpdesk (see [url removed, login to view] for script info) on my site and need to reset the log-in. I want this done ASAP. Easy work for a good review.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: need to reset password, helpdesk php, php helpdesk, mysql password reset, reset mysql password, need mysql admin, reset password com, admin log, log reset, reset password, easy admin, log review script, reset mysql admin password, php script reset password, php reset password script, password reset, php easy admin, reset password mysql, log admin, script reset, reset password php, php reset password, reset script, admin reset, php helpdesk script

Về Bên Thuê:
( 167 nhận xét ) Purleigh, United Kingdom

ID dự án: #1892101

Được trao cho:

devstefan

Can be done asap =)

$5 USD trong 0 ngày
(17 Đánh Giá)
3.6