Đang Thực Hiện

145925 Admin password reset

I have a helpdesk (see [url removed, login to view] for script info) on my site and need to reset the log-in. I want this done ASAP. Easy work for a good review.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: helpdesk php, php helpdesk, need mysql admin, admin log, log reset, easy admin, log review script, php easy admin, log admin, script reset, reset script, admin reset, php helpdesk script, mysql reset

Về Bên Thuê:
( 167 nhận xét ) Purleigh, United Kingdom

Mã Dự Án: #1892101

Đã trao cho:

devstefan

Can be done asap =)

$5 USD trong 0 ngày
(17 Đánh Giá)
3.6