Đã hoàn thành

5660 Advance PHP Programming

I have some serious php programming that I need on my oscommerce website. Probably about 3 hard oscommerce contributions to be installed.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: mysql php programming, my programming, php programming, advance mysql, php programming mysql, serious php, php advance, php programming oscommerce, oscommerce advance, hard php, advance php mysql, advance php, programming oscommerce, oscommerce programming, programming mysql

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Fort Lauderdale, United States

ID dự án: #1756529

Được trao cho:

$165 USD trong 3 ngày
(105 Đánh Giá)
6.4