Đang Thực Hiện

122952 Alteration of PHP web app

I have a PHP app that I want altered so I can understand what it is doing. I will give more details in PMB and ultimately to the programmer I choose.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php programmer app, php web programmer, php web i, php web app, php app, Php mysql app, mysql php app, php web details, mysql alteration, alteration mysql

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1869118