Đã hoàn thành

146788 ATTN: kevinm9876 only

The project from Alex for you. Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: attn

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1892966

Được trao cho:

kevinm9876

I am accepting this project, and I understand you would like to start with 6 months of hosting. Upon acceptance of this, I will send you the paypal link to sign up. Thanks

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0