Đang Thực Hiện

153353 Autopost to myspace

I need a php script that logs into myspace(via snoopy or curl) and posts a photo and caption.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php curl via, mysql logs, snoopy curl, snoopy mysql, curl php mysql script, myspace mysql, photo caption, myspace curl script, snoopy, mysql curl, php mysql curl, snoopy php script, myspace curl, script autopost, php snoopy, curl mysql, autopost script, snoopy script php, snoopy php, script snoopy, curl myspace, php curl myspace, php autopost, php myspace curl, myspace php script

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Denver, United States

ID dự án: #1899536

Được trao cho:

stvalentin

Can be done

$30 USD trong 2 ngày
(42 Đánh Giá)
5.2