Đã hoàn thành

132078 Autoresponder Bug Fixes

I need someone to fix the Cron and the sending of messages which won't display the Body of the message in text mode.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php mysql bug fix, autoresponder message, mysql autoresponder, fix autoresponder, autoresponder text messages, autoresponder message text, autoresponder text, autoresponder php mysql, autoresponder text message, autoresponder messages, text message autoresponder, text autoresponder, autoresponder mysql

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Clinton, Canada

ID dự án: #1878248

Được trao cho:

alacritysl

Can be done..

$55 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0