Đã hoàn thành

160040 Backorder Project, Phase 4

Please see attached project specifications.

Timeline: One week.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: project timeline, project phase, project specifications, phase project, havacodirect, backorder, timeline php mysql, timeline mysql, mysql timeline, timeline mysql php, php mysql timeline, php project specifications

Về Bên Thuê:
( 85 nhận xét ) Grandville, United States

ID dự án: #1906229

Được trao cho:

hindiphaj

Can do

$200 USD trong 7 ngày
(133 Đánh Giá)
6.2