Đã hoàn thành

163167 Backorder Project, Phase 5

See attached project specifications.

Timeline: 10 days

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: project timeline, project phase, project specifications, phase project, havacodirect, backorder, timeline php mysql, timeline mysql, mysql timeline, timeline mysql php, php mysql timeline, php project specifications

Về Bên Thuê:
( 85 nhận xét ) Grandville, United States

ID dự án: #1909358

Được trao cho:

hindiphaj

Can do

$150 USD trong 10 ngày
(133 Đánh Giá)
6.2