Đã hoàn thành

117048 Bug from old coder in DB.

I found a bug in my admin area and need you to fix this asap. After you fix the bug, you will need to manually input some 2600 listing ID.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: old coder, fix the bug, php mysql bug fix, php fix bug

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Malmo, Thailand

ID dự án: #1863215

Được trao cho:

softyram

DONE

$250 USD trong 4 ngày
(4 Đánh Giá)
0.0