Đã hoàn thành

164087 Cars system updates

Fix car listing system:

- admin navigation

- car search

- multiple listing upload

- other changes

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: navigation updates, system-admin-fix, multiple car, car system, fix navigation php, navigation system, car navigation, php fix navigation, search php mysql navigation, car mysql, multiple listing, mysql search cars, mysql multiple search, mysql cars, php admin updates, car listing, mysql car, search system mysql

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) MELBOURNE,

ID dự án: #1910278

Được trao cho:

serge4dev

thanks.

$130 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.4