Đang Thực Hiện

160776 CCBill Payment Module for OSDa

**This is an ADULT SITE!**

I need a CCBill payment module for OSDate.

Must be a complete payment module with admin controls like the other payment modules in OSDate.

Will also need a list of all files that were changed/added and zipped after completed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: php osdate, adult site payment, ccbill payment site, osdate payment module, payment list, php ccbill, ccbill payment, adult ccbill, ccbill adult site, ccbill payment module, list module, ccbill adult, osdate modules, site osdate, need ccbill, php module files, php adult site admin, payment osdate, osdate php, osdate i, payment module php, osdate payment, adult osdate, payment module osdate, osdate module

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Mount Juliet, United States

Mã Dự Án: #1906965

Đã trao cho:

toinnisfree

yes i can

$200 USD trong 4 ngày
(723 Đánh Giá)
8.2